Nieuws

Over NederWoon

NIEUW: NederBeheer Dashboard

Apeldoorn, 07-06-2023

NIEUW: NederBeheer Dashboard
Meer inzicht in uw vastgoedportefeuille

Onze beheersoftware bevat grote hoeveelheden data over uw vastgoed. Het NederBeheer Dashboard zet deze data voor u om in waardevolle informatie over uw vastgoedportefeuille.

Helder inzicht en grip
Het NederBeheer Dashboard bestaat uit verschillende dashboards en overzichten die u de mogelijkheid geven om in te zoomen op alle zakelijke details. De dashboards geven u betrouwbaar inzicht en bieden u informatie waarmee u grip hebt op uw vastgoed en de juiste beslissingen kunt nemen. De overzichten kunt u eenvoudig exporteren naar PDF of Excel.

Verschillende Dashboards
Het NederBeheer Dashboard bestaat uit een aantal basis dashboards en overzichten. Het is ook mogelijk om zelf een dashboard of overzicht te laten maken met informatie die voor u van belang is.

Op dit moment bestaat het NederBeheer Dashboard uit de volgende dashboards en overzichten:

Dashboards
- Overall Dashboard
- Opbrengsten en kosten per maand
- Opbrengsten en kosten per jaar
- Debiteurenverloop
- Huurmutaties
- Meldingen en reparatieverzoeken

Overzichten
- Cashflow
- Exploitatie
- Debiteuren
- Opdrachten
- Meldingen
- Contracten
- WOZ Waarden

Wilt u meer weten over het NederBeheer Dashboard of een demonstratie? Neem dan contact op met Rik Aalders